Oraroo
Înregistrează Compania
/landing.jpg

Comparație Detalii Pachete

HR BazăHR CompletProiecte și HR CompletEnterprise
Structura Organizației
Structura de Unități Organizaționale
DetaliiAceastă funcționalitate permite companiilor de servicii să definească și să gestioneze ierarhia organizațională, oferind o viziune clară asupra structurii lor interne.
Definire de Tipuri de Unități Organizaționale
DetaliiFie că unitățile organizaționale în Companie se numesc Departament, Divizie, Echipă sau altcumva, ele pot fi definite ca atare în Oraroo
Diagrama Ierarhiei Unități Organizaționale
DetaliiO reprezentare grafică clară și structurată a ierarhiei organizaționale a unei companii, evidențiind relațiile de subordonare și nivelurile de autoritate între diferitele unități organizaționale, facilitând astfel înțelegerea și comunicarea eficientă în cadrul organizației. Această diagramă permite managerilor și angajaților să vizualizeze rapid structura și organizarea companiei, contribuind la o coordonare mai eficientă a eforturilor și responsabilităților în cadrul acesteia.
Diagrama Statului de Funcțiuni
DetaliiO ilustrare grafică a rolurilor și responsabilităților atribuite pozițiilor definite în cadrul unei organizații, evidențiind starea actuală a acestora, cum ar fi disponibilitatea sau ocuparea și contribuind la gestionarea și planificarea eficientă a forței de muncă. Această diagramă oferă o imagine instantanee a ocupării acestor poziții, facilitând asignarea sarcinilor în funcție de necesități și disponibilitate.
Diagrama Ierarhiei de Subordonare Operațională
DetaliiO reprezentare grafică care arată structura de conducere și ierarhia operațională din cadrul unei companii, evidențiind relațiile de subordonare directă între angajați și manageri. Această diagramă ajută la stabilirea și comunicarea eficientă a liniilor de autoritate și responsabilitate în organizație, aducând astfel claritate asupra cui raportează fiecare angajat și cine sunt supervizorii lor imediați.
Organizație Multi-Companie
DetaliiOraroo permite gestionarea eficientă a mai multor companii sub un singur cont al platformei, facilitând administrarea separată a resurselor umane, dar organizarea comună a proiectelor și proceselor, dincolo de granițele de companie subsidiară. Această caracteristică este utilă în special pentru grupuri de companii sau organizații cu mai multe subsidiare, oferind o viziune holistică și control centralizat asupra întregului ecosistem de afaceri.
Organizație Multi-Companie Internațională
DetaliiAceastă funcționalitate permite administrarea mai multor companii sau filiale din diferite țări sau locații geografice sub o singură platformă centralizată de gestionare a muncii, facilitând coordonarea și controlul eficient al operațiunilor la nivel global, cu posibilitatea de a gestiona specificitățile locale și internaționale ale fiecărei entități. Această caracteristică este esențială pentru corporații cu prezență internațională sau grupuri de companii cu activități diversificate la nivel global, asigurând o administrare coerentă și eficientă a întregului portofoliu internațional de afaceri.
Angajați și Subcontractori
Contracte de Muncă
DetaliiPrin această opțiune, companiile pot înregistra și gestiona contractele de muncă ale angajaților lor, facilitând monitorizarea detaliată a relațiilor de angajare și a condițiilor contractuale.
Parteneri de Servicii
DetaliiOraroo permite companiilor să gestioneze relațiile și colaborările cu terțe părți sau subcontractori într-un mod eficient, inclusiv înregistrarea, monitorizarea și evaluarea partenerilor de servicii, facilitând astfel coordonarea și extinderea rețelei lor de colaboratori și asigurând calitatea și eficiența serviciilor oferite de aceștia. Această caracteristică este utilă în special pentru companiile care lucrează cu diferite entități externe pentru a îndeplini cerințele și proiectele lor, permițând o gestionare centralizată și transparentă a acestor colaborări.
Istoric Angajat
DetaliiAceastă Funcționalitate oferă detalii legate de parcursul angajaților în cadrul companiei, evoluția pozițiilor, promovări, calificări, certificări și alte evenimente relevante, permițând astfel companiilor să urmărească și să analizeze evoluția carierei angajaților pentru a lua decizii informate privind dezvoltarea și recunoașterea acestora în organizație.
Calificări și Senioritate
DetaliiOraroo permite companiilor să țină evidența detaliată a calificărilor și experienței angajaților, inclusiv niveluri de competență, certificări și perioadele de reînnoire a acestora, contribuind la alocarea eficientă a resurselor umane în proiecte și sarcini specifice.
Evidența Acțiunilor Periodice Angajat (medicina muncii, etc)
DetaliiOraroo oferă posibilitatea de a înregistra și urmări în mod sistematic acțiunile periodice pentru angajați, cum ar fi examenele medicale de medicina muncii sau alte evaluri și verificări periodice, asigurând astfel respectarea normelor legale și a cerințelor de sănătate și siguranță la locul de muncă în cadrul organizației.
Program Fix și Ore Suplimentare
Program Full-Time
DetaliiOraroo permite companiilor să definească și să gestioneze programul de lucru standard pentru angajații cu normă întreagă, stabilind orele de lucru obișnuite și zilnice, precum și zilele lucrătoare și perioadele de pauză. Această caracteristică contribuie la stabilirea unui cadru de lucru clar și la gestionarea eficientă a timpului și a programului de lucru al angajaților cu normă întreagă.
Program Part-Time
DetaliiAceastă funcționalitate permite configurarea și gestiunea orarelor de lucru flexibile pentru angajații cu normă parțială, stabilind orele de lucru reduse în funcție de nevoile acestora și oferind flexibilitate în distribuirea timpului de muncă. Sunt permise programe de lucru cu periodicitate săptămânală sau modele cum ar fi 12/24+24/48, dar și alte modele cu o periodicitate specifică.
Flux Aprobare Ore Suplimentare
DetaliiOraroo permite managementului să solicite angajaților să efectueze ore suplimentare în deplină conformitate cu cerințele legale, asigurând trasabilitatea acordului angajatului și a deciziilor și justificărilor cu privire la compensarea acestora ore. Astfel, Oraroo contribuie la monitorizarea și controlul atent al programului de lucru și al costurilor asociate cu orele suplimentare, oferind transparență și procese eficiente de aprobare și gestionare a acestora.
Compensare Ore Suplimentare cu Timp Liber
DetaliiOraroo oferă angajaților vizibilitate completă cu privire la recuperarea orelor suplimentare, atât din punctul de vedere al orelor rămase de recuperat, dar și cu privire la perioadele în care acest lucru este posibil, din punct de vedere legal.
Export Ore Suplimentare pentru Plată
DetaliiOraroo, în facilitatea de export pentru payroll, va include și costurile aferente plății orelor suplimentare: la momentul efectuării, dar și la momentul la care expiră perioada de recuperare a acestora cu timp liber, conform reglementărilor în vigoare.
Program Flexibil și Prezență
Modele de Lucru Săptămânal
DetaliiOraroo permite companiilor să configureze și să gestioneze modele predefinite pentru orarele de lucru ale angajaților pe parcursul unei săptămâni, stabilind zilele lucrătoare, orele de start și de încheiere, precum și perioadele de pauză pentru fiecare zi a săptămânii. Această caracteristică simplifică programarea și monitorizarea regulată a orarelor de lucru ale angajaților, oferind consistență și predictibilitate în gestionarea programului de lucru în cadrul organizației.
Program Angajați pe bază de Model
DetaliiAceastă funcționalitate permite companiilor să creeze și să aplice șabloane sau modele predefinite pentru programul de lucru al angajaților, facilitând astfel planificarea și asignarea regulată a orarelor de muncă în funcție de tipurile de activități sau proiecte. Această caracteristică optimizează procesul de programare a angajaților, asigurând uniformitate și coerență în gestionarea programului lor de lucru și eficientizând atribuirea sarcinilor în organizație.
Zile de Repaus Selectabile
DetaliiOraroo permite angajaților să selecteze și să programeze zilele lor de repaus sau concediu în funcție de preferințe personale sau necesități, oferindu-le flexibilitate și control asupra gestionării timpului lor liber. Această caracteristică facilitează planificarea și programarea concediilor, asigurând că angajații pot să-și odihnească și să-și gestioneze timpul liber în mod personalizat, în conformitate cu politicile și regulamentele companiei.
Prezență: Început, Final, Pauze Muncă
DetaliiAceastă funcționalitate permite companiilor să înregistreze și să monitorizeze cu precizie ora de început și de încheiere a programului de lucru al angajaților, precum și perioadele de pauză pentru fiecare zi de muncă. Această caracteristică contribuie la urmărirea eficientă a timpului petrecut la locul de muncă, asigurând respectarea regulilor de prezență și program a angajaților, precum și calculul corect al orelor lucrate și al potențialelor ore suplimentare.
Export Foaie Colectivă de Prezență
DetaliiOraroo permite companiilor să genereze rapoarte sau documente consolidate care evidențiază prezența și programul de lucru al tuturor angajaților pe o perioadă specifică, ușurând astfel evidența și gestionarea prezenței angajaților la locul de muncă, pentru scopuri de monitorizare internă sau de conformitate cu reglementările în vigoare.
Integrare cu Sisteme de Control Acces
DetaliiAceastă funcționalitate permite preluarea automată în Oraroo a datelor din sistemele de control al accesului la locurile de muncă, permițând astfel companiilor să gestioneze în mod eficient identificarea și prezența angajaților în clădirile sau zonele securizate. Colegii de Echipă vor avea vizibilitate asupra prezenței colegilor în aceeași locație, pentru o mai bună colaborare.
Concedii
Flux Aprobare Concedii
DetaliiOraroo permite angajaților să solicite concedii și să transmită cereri de aprobare către manageri sau persoanele responsabile, iar managerii pot să examineze și să aprobe sau să respingă aceste solicitări, în funcție de tipul de absență solicitat și detaliile oferite, asigurând astfel gestionarea eficientă a cererilor de concediu și conformitatea cu politicile companiei în ceea ce privește gestionarea timpului liber al angajaților. De asemenea, vor putea fi nominalizate persoanele care vor asigura backup în perioada absenței.
Definire Tipuri de Concedii Specifice Companiei
DetaliiOraroo permite organizațiilor să stabilească și să configureze categorii personalizate de concedii sau de timp liber plătit, adaptate nevoilor specifice ale companiei lor, cum ar fi concedii pentru evenimente speciale, diverse forme de concediu fără plată sau medicale, compensări pentru diverse realizări, fie stabilite prin lege sau prin politicile companiei.
Gestiune Concediu Disponibil
DetaliiOraroo permite permite angajaților, managerilor și departamentului HR să aibă acces la informații actualizate privind numărul de zile de concediu rămase disponibile pentru fiecare angajat, oferind astfel transparență și control asupra utilizării timpului de concediu și a planificării acestuia. Această caracteristică simplifică gestionarea concediilor, asigurând o comunicare clară între angajați și management în ceea ce privește disponibilitatea și utilizarea corectă a zilelor de concediu.
Proces Închidere de Lună
DetaliiOraroo permite departamentelor de Resurse Umane să blocheze programul de lucru al angajaților și concediile luate, pentru a permite stabilizarea exportului pentru salarizare și finalizarea calculelor aferente acestui proces. Această caracteristică contribuie la eficientizarea procesului de salarizare, asigurând exactitatea și consistența în plata angajaților și în respectarea termenelor stabilite pentru calculul și plata salariilor.
Politică Standard Concedii și Negociere per Angajat
DetaliiOraroo permite companiilor să stabilească reguli și politici standard referitoare la concedii și negocieri pentru angajați, inclusiv numărul de zile de concediu disponibile, regulile de acordare a acestora și procedurile de negociere a concediilor. Această caracteristică oferă un cadru clar și uniform pentru gestionarea concediilor și pentru negocierile individuale ale angajaților în ceea ce privește programul lor de timp liber, asigurând transparență și coerență în aplicarea politicilor companiei.
Politici Loialitate pe Concediu Disponibil
DetaliiOraroo permite companiilor să stabilească și să gestioneze politici specifice de loialitate sau recompensare pentru angajați în funcție de vechime, cum ar fi acordarea unei zile in plus la concediu la fiecare cativa ani. Cazurile de negociere a păstrării vechimei sunt de asemenea suportate.
Suspendarea Contractului de Muncă
DetaliiOraroo permite companiilor să înregistreze și să gestioneze situațiile în care contractele de muncă ale angajaților sunt suspendate temporar din diverse motive, cum ar fi concedii medicale, concedii fără plată, concedii de maternitate sau alte situații similare. Această caracteristică facilitează urmărirea și gestionarea corectă a perioadelor de suspendare a contractului de muncă, inclusiv documentarea detaliată a motivelelor și a perioadelor aferente, pentru a asigura conformitatea cu legislația și politicile companiei în ceea ce privește relația cu angajații în astfel de situații.
Perspectiva Echipei
Vizibilitate Manager asupra Echipei
DetaliiOraroo oferă managerilor și șefilor de echipă acces la informații detaliate și la o imagine panoramică a membrilor echipei lor, inclusiv date despre prezență, program de lucru, alocările pe proiecte și disponibilitatea pentru activități noi. Această caracteristică permite managerilor să monitorizeze și să gestioneze eficient activitățile și resursele umane în cadrul echipei lor, facilitând luarea deciziilor informate și îmbunătățirea coordonării și a eficacității echipei.
Vizibilitate Program și Prezență în cadrul Echipei
DetaliiOraroo oferă atât management-ului cât și colegilor de echipă o perspectivă detaliată asupra programului de lucru și a prezenței celorlalți membri ai echipei lor, oferindu-le o vizibilitate completă asupra absențelor, capacității de a sprijini efortul echipei pentru a rezolva diverse probleme, precum și disponibilitatea pentru colaborare pentru alte activități.
Vizibilitate Alocări Proiecte în cadrul Echipei
DetaliiOraroo oferă atât management-ului cât și colegilor de echipă o perspectivă detaliată asupra alocării pe alte proiecte a celorlalți membri ai echipei lor, oferindu-le o vizibilitate completă asupra capacității de a prelua alte sarcini sau implicarea în alte urgențe la nivel de companie. Alocările de proiecte sunt sincronizate cu calendarul Outlook, acolo unde este folosit, pentru a oferi această imagine de disponibilitate și la nivel de ore, acolo unde este cazul.
Vizibilitate Timp Lucrat în cadrul Echipei
DetaliiOraroo permite managerilor și colegilor de echipă să aibă acces la rapoarte detaliate despre timpul lucrat de către membrii echipei lor. Această caracteristică furnizează o imagine completă asupra alocării timpului și a activităților desfășurate de către echipă, facilitând analiza performanței și eficienței, precum și luarea deciziilor informate în ceea ce privește resursele umane și proiectele.
Dosar Angajat și Generare Documente
Stocare Documente Electronice Angajat
DetaliiOraroo permite companiilor să înregistreze și să stocheze documente și fișiere electronice relevante pentru fiecare angajat într-un mod centralizat și securizat. Această caracteristică facilitează gestionarea și accesul rapid la documente importante, cum ar fi contractele de muncă, actele adiționale, certificările sau alte înregistrări asociate angajaților, contribuind la organizarea și administrarea eficientă a dosarelor angajaților și la respectarea cerințelor legale și de conformitate.
Generare Documente pe Bază de Modele
DetaliiOraroo permite departamentelor de Resurse Umane să creeze automat documente personalizate pentru angajați sau alte scopuri, utilizând șabloane predefinite și introducând date specifice ale fiecărui angajat sau eveniment. Această caracteristică simplifică procesul de generare a documentelor, economisind timp și asigurând consistența în formatele și conținutul acestora, precum și adaptarea la nevoile individuale ale angajaților sau ale companiei.
Generare Multiplă Documente
DetaliiAceastă funcționalitate permite departamentelor de Resurse Umane să genereze simultan mai multe documente personalizate, fie pentru mai mulți angajați, fie pentru diverse scopuri sau proiecte, folosind șabloane predefinite și datele corespunzătoare pentru fiecare document. Această caracteristică simplifică procesul de generare a documentelor în masă, economisind timp și efort și asigurând consistența în formatele și conținutul acestora, ceea ce este util pentru procesele administrative și de raportare din cadrul organizației.
Vizibilitate Documente pe bază de Nivele de Confidențialitate
DetaliiÎn dosarul angajatului, pot fi configurate tipuri de document care sunt acesibile doar Departamentului de Resurse Umane sau și angajatului și/sau managerului direct. Astfel, această caracteristică asigură că doar persoanele cu drepturi corespunzătoare au acces la documentele din dosarul de personal, cu un nivel specific de confidențialitate, contribuind la protejarea datelor sensibile și la respectarea regulamentelor privind securitatea informațiilor în organizație.
Planificarea Locului Muncii
Lucru de la Birou, Acasă sau Client
DetaliiOraroo permite angajaților și managerilor să stabilească și să gestioneze locurile de desfășurare a activităților de lucru, inclusiv biroul companiei, locația de acasă sau locurile de întâlnire cu clienții. Această funcționalitate facilitează programarea și organizarea locurilor de muncă, oferind flexibilitate angajaților în a alege unde să lucreze în funcție de nevoile lor sau cerințele proiectelor, precum și facilitând urmărirea și gestionarea eficientă a locurilor de desfășurare a activităților profesionale.
Flux Aprobări Configurabile
DetaliiOraroo permite companiilor să configureze sau să dezactiveze fluxurile de aprobare pentru solicitările legate de locul de desfășurare a activităților de lucru, precum cererile de a lucra de acasă sau cererile de a lucra de la sediul clientului. Această funcționalitate facilitează procesul de aprobare și gestionare a cererilor legate de locul de muncă, asigurând respectarea politicilor și regulamentelor companiei în ceea ce privește locurile de lucru.
Vizibilitate în cadrul Echipei
DetaliiOraroo oferă managerilor și colegilor de echipă acces la informații despre locurile de desfășurare a activităților profesionale ale angajaților, permițându-le să vadă unde lucrează aceștia (birou, acasă sau la clienți) într-un anumit moment. Această funcționalitate facilitează coordonarea și colaborarea în echipă, oferind transparență în ceea ce privește disponibilitatea și locația colegilor de echipă și facilitând colaborarea, programarea întâlnirilor sau alocarea resurselor în funcție de locația angajaților.
Hartă Birouri Configurabilă
DetaliiOraroo permite companiilor să creeze și să gestioneze o hartă interactivă a birourilor și a spațiilor de lucru disponibile în cadrul organizației. Această funcționalitate permite identificarea și gestionarea spațiilor de lucru într-un mod flexibil, permițând angajaților să identifice rapid birourile unde urmează să lucreze. De asemenea, poate ajuta la optimizarea utilizării resurselor de birouri și la respectarea regulilor de distanțare socială sau de gestionare a capacității birourilor în cazul schimbărilor în modul de lucru.
Rezervare Birouri
DetaliiOraroo permite angajaților să efectueze rezervări pentru birouri sau posturi de lucru într-un mod simplu și eficient. Această funcționalitate permite programarea și gestionarea utilizării birourilor în funcție de preferințele și necesitățile angajaților, asigurându-se că aceștia au acces la spațiul de lucru dorit în timpul programului lor, precum și în apropierea colegilor lor de echipă. De asemenea, această funcționalitate poate contribui la optimizarea utilizării resurselor de birouri și la eficientizarea planificării spațiilor de lucru în organizație.
(disponibil curând) Rezervare Locuri de Parcare
DetaliiÎn curând, Oraroo va permite angajaților să efectueze rezervări pentru locuri de parcare în mod similar cu rezervarea birourilor sau a posturilor de lucru. Această caracteristică facilitează gestionarea și alocarea eficientă a locurilor de parcare în organizație, permițând angajaților să rezerve și să utilizeze locurile de parcare în funcție de nevoile lor și de disponibilitatea acestora. Această funcționalitate poate fi utilă în special în cazul companiilor cu număr limitat de spații de parcare sau cu cerințe specifice pentru gestionarea locurilor de parcare.
Comunicări către Angajați
Mesaje Personalizate, cu/fără Atașamente
DetaliiOraroo permite departamentelor de Resurse Umane să trimită mesaje personalizate către angajați, cu sau fără atașamente, pentru a comunica informații importante, anunțuri sau actualizări legate de organizație, facilitând astfel comunicarea eficientă și transparentă cu personalul. De asemenea, este asigurată trasabilitatea citirii mesajelor și preluarea unei confirmări a înțelegerii conținutului acestora, pentru a satisface conformitatea cu diverse reglementări sau politici interne.
Sondaje de Climat/Opinie Internă
DetaliiOraroo permite companiilor să creeze și să administreze sondaje personalizate pentru a evalua climatul organizațional, opiniile angajaților și nivelul de satisfacție în cadrul companiei. Această funcționalitate permite colectarea feedback-ului de la angajați, analiza rezultatelor și identificarea potențialelor îmbunătățiri în mediul de lucru și în gestionarea resurselor umane, contribuind astfel la consolidarea unui mediu de lucru mai eficient și mai satisfăcător.
Răspunsuri Nominalizate sau Anonime
DetaliiOraroo permite departamentelor de Resurse Umane să configureze sondajele de climat sau de opinie internă astfel încât angajații să poată furniza răspunsuri cu numele lor sau în mod anonim. Opțiunea de sondaj anonim oferă încredere angajaților că vor oferi feedback în deplină confidentialitate, permițându-le să fie sinceri și deschiși în evaluarea climatului organizațional fără teama de repercusiuni sau dezvăluirea identității lor.
Confirmare Citire Mesaje
DetaliiOraroo permite companiilor să urmărească dacă angajații au citit și au luat la cunoștință mesajele transmise prin intermediul platformei, sau dacă au citit și au răspuns, parțial sau complet, la diferite sondaje transmise de HR. Această funcționalitate ajută la confirmarea că mesajele cheie sunt preluate și înțelese de către angajați și poate contribui la o comunicare mai eficientă și la gestionarea mai bună a informațiilor în cadrul organizației.
Notificări Push în Aplicația Mobilă Oraroo
DetaliiAceastă funcționalitate permite departamentelor de Resurse Umane să trimită notificări direct pe dispozitivele mobile ale angajaților prin intermediul aplicației mobile Oraroo. Aceste notificări push pot fi utilizate pentru a transmite alerte, anunțuri importante sau informații urgente angajaților care lucrează în fabrică sau pe teren, în timp real, contribuind la comunicarea rapidă și eficientă a informațiilor critice.
Călătorii de Afaceri
Flux de Organizare și Aprobări Călătorii de Afaceri
DetaliiOraroo permite companiilor să stabilească un proces structurat și configurabil pentru gestionarea călătoriilor de afaceri ale angajaților, inclusiv solicitările de călătorie, aprobările necesare și gestionarea bugetelor legate de deplasările în interes de serviciu. Această caracteristică facilitează planificarea și organizarea călătoriilor de afaceri, asigurând conformitatea cu politici și regulamentele companiei și furnizând o monitorizare eficientă a costurilor asociate.
Aprobări Buget
DetaliiOraroo permite companiilor să stabilească și să implementeze procese de aprobare pentru bugetele alocate călătoriilor de afaceri. Această caracteristică asigură că în organizarea călătoriilor vor fi alese opțiunile potrivite din punctul de vedere al cheltuielilor necesare, contribuind la gestionarea eficientă a resurselor financiare și la monitorizarea costurilor în cadrul călătoriilor de serviciu.
Generare Document Ordin de Deplasare
DetaliiOraroo permite angajaților companiilor să genereze automat ordinele de deplasare, pentru angajații care trebuie să călătorească în interes de serviciu. Aceste documente conțin informații esențiale despre scopul și detaliile călătoriei, inclusiv costuri, date și destinații, și pot fi generate rapid, asigurând respectarea reglementărilor legale si a procedurilor și politicilor interne ale companiei pentru călătoriile de afaceri.
Calcul Diurnă
DetaliiOraroo calculează automat diurna sau indemnizația zilnică pentru angajații care călătoresc în interes de serviciu, în funcție de destinație, durată și alte criterii specifice. Această caracteristică asigură corectitudinea și consistența în calcularea diurnelor, asigurând respectarea reglementărilor legale, economisind timp și efort în ceea ce privește călătoriile de afaceri.
Deconturi Cheltuieli
Flux de Aprobare Deconturi
DetaliiOraroo permite companiilor să stabilească un proces structurat și configurabil pentru aprobarea și gestionarea deconturilor de cheltuieli ale angajaților, inclusiv revizuirea și aprobarea cheltuielilor efectuate în timpul călătoriilor de afaceri sau pentru alte scopuri legate de serviciu. Această funcționalitate facilitează urmărirea și controlul cheltuielilor, asigurând respectarea politicilor și regulamentelor companiei și asigurând eficiența procesului de gestionare a cheltuielilor angajaților.
Înregistrare Cheltuieli folosind Camera Telefon
DetaliiOraroo permite angajaților să captureze și să înregistreze cheltuielile efectuate în timpul călătoriilor de afaceri sau a altor activități legate de serviciu prin intermediul aparatului de fotografiat al telefonului lor mobil. Această caracteristică simplifică procesul de înregistrare a cheltuielilor, permițând angajaților să facă fotografii ale facturilor sau a altor documente justificative și să le atașeze direct la deconturile lor de cheltuieli în sistem, economisind timp și contribuind la o evidență precisă a cheltuielilor.
Tipuri Cheltuieli Personalizabile
DetaliiOraroo permite departamentului Financiar să configureze și să personalizeze categoriile sau tipurile de cheltuieli pe care angajații le pot înregistra în sistem, codurile de înregistrare contabilă și documentele justificative necesare pentru fiecare dintre acestea. Oraroo oferă flexibilitate pentru adaptarea structurii de înregistrare a cheltuielilor la specificul companiei și la necesitățile de raportare, permițând o gestionare mai precisă și eficientă a datelor financiare legate de călătoriile de afaceri și alte cheltuieli asociate serviciilor prestate clienților.
Tipuri Documente Justificative Personalizabile
DetaliiOraroo permite companiilor să configureze și să personalizeze tipurile de documente justificative pe care angajații le pot atașa la deconturile lor de cheltuieli. Această caracteristică oferă flexibilitate pentru adaptarea listei de documente justificative la specificul companiei și la cerințele de conformitate, permițând angajaților să încarce documente relevante pentru susținerea cheltuielilor într-un mod facil, structurat și personalizat.
Înregistrare Cheltuieli pe Proiect
DetaliiOraroo permite angajaților să înregistreze cheltuielile lor în mod specific pentru proiectele la care lucrează. Această caracteristică facilitează urmărirea și gestionarea cheltuielilor în cadrul fiecărui proiect, permițând o mai bună asignare a costurilor și o transparență crescută în ceea ce privește cheltuielile asociate fiecărui proiect în parte.
Preluare automată Curs de Schimb
DetaliiOraroo preia automat Cursul de Schimb de referință în contextul deconturilor de cheltuieli. Acest lucru permite sistemului să efectueze automat conversiile de valută efectuate în cadrul deconturilor de cheltuieli, la referința de curs corectă. Această caracteristică elimină nevoia de a introduce manual ratele de schimb, asigurând astfel precizia și actualitatea înregistrărilor financiare în cazul în care angajații efectuează cheltuieli în diverse valute.
Refacturare Cheltuieli cu Markup Configurabil
DetaliiOraroo permite companiilor să adauge o marjă administrativă sau markup configurabil pe cheltuielile efectuate de angajați atunci când aceste cheltuieli sunt refacturate către clienții sau partenerii de afaceri. Această caracteristică oferă flexibilitate în stabilirea prețurilor pentru serviciile sau produsele furnizate și automatizează calculul costurilor adiționale pentru refacturare, contribuind la gestionarea eficientă a veniturilor și a costurilor asociate.
OCR Cheltuieli
DetaliiPentru clienții care aleg această opțiune, Oraroo va utiliza tehnologia de recunoaștere optică a caracterelor (OCR) pentru a scana și a extrage automat informațiile relevante din documentele justificative, cum ar fi facturile sau bonurile de cheltuieli, asociate cu deconturile de cheltuieli. Această caracteristică reduce efortul manual necesar pentru înregistrarea detaliilor cheltuielilor, îmbunătățind precizia și eficiența procesului de gestionare a cheltuielilor și economisind timp pentru angajați.
Înregistrare Cheltuieli prin Redirecționare Email
DetaliiAceastă funcționalitate permite angajaților să trimită sau să redirecționeze documentele justificative ale cheltuielilor prin email către o adresă specifică pusă la dispoziție de Oraroo. Această funcționalitate simplifică procesul de înregistrare a cheltuielilor, permițând angajaților să utilizeze email-ul pentru a transmite documentele necesare pentru deconturi și asigurând o colectare și o gestionare eficientă a acestora.
Export către Sistemul Contabil
DetaliiOraroo permite companiilor să transfere automat datele financiare și informațiile legate de deconturi de cheltuieli către sistemul contabil utilizat de organizație. Această funcționalitate simplifică procesul de contabilizare și reconciliere a cheltuielilor, asigurând integritatea și coerența datelor financiare în întreaga organizație.
Generare Fișiere de Plată Deconturi
DetaliiOraroo permite companiilor să creeze automat fișiere de plată sau transfer bancar pentru deconturile de cheltuieli aprobate. Această caracteristică simplifică procesul de rambursare a cheltuielilor angajaților, facilitând transferurile de fonduri și asigurând o gestionare eficientă a plăților asociate cu deconturile de cheltuieli.
Evaluarea Performanței Angajaților
Definire de Obiective pentru toată Compania
DetaliiOraroo permite organizației să stabilească și să gestioneze obiective și ținte globale sau strategice care se aplică întregii companii. Aceste obiective pot fi legate de direcții strategice, creștere, eficiență operațională sau oricare alt aspect important pentru succesul organizației. Definirea și monitorizarea acestor obiective oferă o viziune clară asupra direcției și a performanței companiei la nivelul întregii organizații, asigurând alinierea cu obiectivele generale și contribuind la evaluarea succesului în atingerea acestora.
Perioade de Evaluare Configurabile
DetaliiPerioadele de evaluare configurabile în Oraroo permit companiilor să stabilească și să personalizeze perioadele de timp în care se desfășoară evaluările performanței angajaților, cum ar fi revizuiri anuale, semestriale sau trimestriale. Această funcționalitate oferă flexibilitate pentru adaptarea ciclului de evaluare la nevoile și procesele organizației, permițând gestionarea și monitorizarea performanței angajaților în conformitate cu calendarul specific al companiei.
Managerii pot asigna Obiective și Ținte Specifice către Subordonați
DetaliiOraroo permite managerilor să atribuie și să stabilească obiective și ținte specifice pentru fiecare dintre subordonații lor în cadrul procesului de evaluare a performanței, prin cascadarea obiectivelor proprii sau definirea unora noi, mai detaliate. Această funcționalitate facilitează comunicarea și alinierea așteptărilor între manageri și angajați, contribuind la direcționarea eforturilor individuale către obiectivele organizației.
Acceptare Formală a Obiectivelor de către Angajați
DetaliiOraroo permite angajaților să confirme și să accepte oficial obiectivele și țintele stabilite de către managerii lor în procesul de evaluare a performanței. Această etapă formală asigură o înțelegere comună între manageri și angajați cu privire la așteptările și obiectivele setate, contribuind la claritate și transparență în procesul de evaluare și dezvoltare a performanței.
Auto-Evaluare din partea Angajaților
DetaliiOraroo permite angajaților să completeze și să ofere evaluări subiective ale propriei performanțe în cadrul procesului de evaluare. Această caracteristică îi încurajează pe angajați să-și reflecte propriile contribuții, să își identifice punctele tari și slabe și să ofere perspective personale asupra modului în care și-au îndeplinit obiectivele. Auto-evaluarea va contribui la o evaluare mai echilibrată și comprehensivă a performanței angajaților, simplificând mult conversația cu managerul în cazul în care acesta este de acord cu perspectiva angajatului.
Evaluatori suplimentari, din interiorul sau din afara Companiei
DetaliiOraroo permite includerea altor persoane, fie din interiorul organizației, fie din afara ei (cum ar fi clienți sau parteneri), pentru a oferi punctul de vedere propriu cu privire la performanța unui angajat în cadrul procesului de evaluare. Această funcționalitate extinde perspectiva asupra performanței angajaților, furnizând informații suplimentare și contribuind la o evaluare mai cuprinzătoare și obiectivă.
Obiective măsurate automat, folosind Indicatorii calculați de Oraroo pe Angajat
DetaliiAceastă funcționalitate permite monitorizarea și evaluarea automată a progresului și realizării obiectivelor angajaților prin intermediul indicatorilor de performanță calculați de Oraroo. Această funcționalitate simplifică procesul de evaluare a performanței, asigurând măsurători precise și obiective ale atingerii obiectivelor, contribuind la o evaluare mai echitabilă și eficientă a performanței angajaților.
Feedback Continuu de la alți Membri ai Echipei
DetaliiAceastă funcționalitate permite angajaților să ofere și să primească feedback regulat și constructiv din partea colegilor lor sau a altor membri ai echipei, în afara cadrului formal al procesului de evaluare a performanței. Această funcționalitate încurajează comunicarea deschisă și colaborarea în echipă, permițând angajaților să își îmbunătățească abilitățile și să identifice oportunitățile de dezvoltare pe baza observațiilor și sugestiilor colegilor lor.
Vizibilitate a Manager-ului asupra întregului Feedback, înainte de a lua o Decizie
DetaliiOraroo permite managerilor să aibă o vedere completă și centralizată asupra tuturor evaluărilor și feedback-ului colectat în cadrul procesului de evaluare a performanței înainte de a lua decizii sau de a oferi feedback propriu. Această funcționalitate ajută managerii să obțină o perspectivă cuprinzătoare asupra performanței angajaților și să ia decizii informate și echitabile în ceea ce privește dezvoltarea și recunoașterea acestora.
Clienți, Proiecte, Activități
Date Clienți preluate automat din Surse Publice
DetaliiOraroo permite obținerea automată de informații despre clienții companiei, din surse publice, cum ar fi platforme online sau baze de date disponibile public sau achiziționate de companie. Această funcționalitate economisește timp și efort pentru introducerea manuală a datelor, asigurând actualizarea și completarea rapidă a detaliilor despre clienți și proiecte în sistem.
Planificare Proiecte pe Activități
DetaliiOraroo permite managerilor de proiecte din companiile de servicii să planifice și să gestioneze proiecte prin detalierea acestora în activități individuale sau etape, stabilind sarcini, termene limită și resurse asociate pentru fiecare activitate. Această funcționalitate facilitează urmărirea și gestionarea eficientă a proiectelor, permițând o mai bună organizare și asignare a muncii în cadrul echipei.
Planificare Angajați pe Proiecte și Activități
DetaliiOraroo permite managerilor de proiecte din companiile de servicii să aloce angajați specific pe proiecte și activități, stabilind cine lucrează la ce proiect și pentru cât timp. Această funcționalitate facilitează gestionarea resurselor umane și alocarea eficientă a personalului în funcție de nevoile fiecărui proiect sau activitate, contribuind la optimizarea muncii în cadrul organizației.
Dashboard Proiect: Realizări, Riscuri, Probleme, Pași Următori
DetaliiOraroo oferă o vedere sintetică și centralizată a stării și evoluției unui proiect, incluzând informații despre realizările atinse, riscurile identificate, problemele semnalate și pașii următori planificați. Acest tablou de bord ajută echipa de management superior să identifice rapid proiectele care au probleme și cele care avansează bine, facilitând luarea deciziilor și asigurând un control mai bun asupra alocării resurselor la nivelul organizației.
Alocări Recurente
DetaliiOraroo permite companiilor de servicii să stabilească alocări de resurse umane care se repetă în mod regulat pe durata unui proiect (ex. în anumite zile din fiecare lună, trimestru sau an), precum și frecvența și durata acestor alocări. Această caracteristică simplifică planificarea și gestionarea resurselor în cadrul proiectelor, asigurând că alocările recurente sunt gestionate eficient și în concordanță cu nevoile proiectului.
Alocări pe mai Multe Proiecte, cu Limită Efort sau Procent Program de Lucru
DetaliiOraroo permite companiilor să aloce angajații către mai multe proiecte în același timp, gestionând cantitatea de efort sau procentul programului de lucru alocat fiecărui proiect. Aceasta oferă o viziune clară asupra modului în care angajații sunt distribuiți pe diferite proiecte și ajută la menținerea unei echilibrări adecvate a sarcinilor și resurselor disponibile.
Drepturi de Acces Configurabile
DetaliiOraroo permite administrarea și gestionarea nivelurilor de acces și permisiunilor pentru utilizatorii cu diferite roluri, în ceea ce privește informațiile legate de proiecte și clienți. Această caracteristică asigură că doar persoanele autorizate au acces la datele sensibile și oferă control și securitate în gestionarea informațiilor despre proiecte și clienți în cadrul organizației.
Înregistrare și Aprobare Timp Lucrat
Pe ore sau pe Intervale de Timp
DetaliiOraroo permite angajaților să înregistreze detaliat timpul lucrat în cadrul proiectelor sau activităților, fie pe ore exacte, fie pe intervale de timp, în funcție de preferințe și cerințele proiectelor. Această funcționalitate facilitează monitorizarea și controlul eficient al timpului dedicat proiectelor și permite aprobarea ulterioară a acestui timp de către manageri sau responsabili, asigurând o evidență precisă a muncii prestate.
Pe Proiect sau pe Activitate de Proiect
DetaliiOraroo permite angajaților să înregistreze și să raporteze timpul lucrat în mod specific pentru proiecte sau activități individuale în cadrul acestor proiecte. Acest lucru oferă o evidență detaliată a timpului alocat fiecărui proiect sau sarcină și oferă informații detaliate pentru aprobarea ulterioară a acestor înregistrări de către manageri sau responsabili de proiect, contribuind la monitorizarea precisă a contribuției angajaților la proiectele organizației.
Aprobare de Superior Ierarhic și/sau Manager Proiect
DetaliiOraroo oferă un proces de aprobare a timpului lucrat pe proiecte, prin care un angajat trebuie să primească aprobarea de la superiorul ierarhic și/sau de la managerul de proiect înainte ca înregistrările să fie validate și acceptate oficial. Această funcționalitate asigură o supervizare și control adecvat asupra resurselor și costurilor, garantând că toate activitățile sunt monitorizate și aprobate înainte de a fi incluse în rapoarte sau facturi
Ajustare Durată Facturabilă de către Manager
DetaliiOraroo permite managerilor să revizuiască și să ajusteze durata facturabilă a timpului lucrat înainte ca aceasta să fie inclusă în facturile emise către clienți. Această funcționalitate oferă oportunitatea de a corecta sau de a adapta orele lucrate pentru a se potrivi cu acordurile contractuale sau cu cerințele specifice ale fiecărui proiect în parte, asigurând o facturare precisă și transparentă pentru serviciile furnizate.
Notificări și Monitorizare Întarziere Pontaj Proiect
DetaliiOraroo trimite notificări și alerte angajaților sau managerilor atunci când există întârzieri în înregistrarea timpului lucrat pe proiecte. Această funcționalitate ajută la menținerea unul program strict în ceea ce privește facturarea și asigură înregistrarea la timp a muncii prestate, evitând întârzierile care pot afecta raportarea corectă a activităților.
Export Detalii Timp Lucrat, la nivel de Proiect sau pe Companie
DetaliiOraroo permite utilizatorilor să genereze rapoarte și exporturi care conțin detalii despre timpul lucrat, proiect cu proiect sau pe întreaga activitate din companie. Această funcționalitate facilitează analiza și monitorizarea eficientă a timpului dedicat diferitelor proiecte sau activități, contribuind la luarea deciziilor informate și la gestionarea resurselor într-un mod eficient.
Contracte pe Proiect (parte din Opțiunea Facturare)
Preț Fix, T&M, Abonamente
DetaliiOraroo permite companiilor să gestioneze diferite tipuri de contracte în cadrul proiectelor, inclusiv contracte cu preț fix, bazate pe timp și materiale (T&M) sau abonamente, oferind flexibilitate în structurarea și facturarea serviciilor prestate în proiecte. Această funcționalitate facilitează urmărirea și gestionarea adecvată a veniturilor asociate contractelor pe proiect, in deplină transparență și concordanță cu regulile stabilite prin contract.
Tarifare pe bază de Efort sau Cantitate Rezultate
DetaliiOraroo permite companiilor să stabilească prețurile serviciilor în funcție de efortul depus sau de rezultatele obținute în cadrul proiectelor. Aceasta înseamnă că tarifele pot fi calculate pe baza timpului și a muncii efectuate sau pe baza cantității de produse sau servicii livrate, oferind flexibilitate în stabilirea prețurilor în funcție de cerințele specifice ale fiecărui proiect sau contract.
Catalog de Servicii și Activități la Nivelul Companiei
DetaliiOraroo permite companiilor să definească și să gestioneze o listă detaliată a serviciilor și activităților oferite de companie. Aceasta facilitează structurarea și organizarea ofertei de servicii, permițând accesul rapid la informații despre tipurile de servicii disponibile și detaliile aferente.
Facturare imediată, în Tranșe sau Periodică la nivel de Serviciu
DetaliiOraoo permite companiilor de servicii să calculeze facturile clienților pentru serviciile furnizate, imediat, pe etape, sau în mod programat, în funcție de acordurile contractuale. Această funcționalitate oferă flexibilitate în structurarea și gestionarea procesului de facturare pentru a se potrivi cu diferitele tipuri de servicii oferite și acordurile cu clienții.
Tarifare pe bază de Senioritate sau pe Alocări Nominale
DetaliiOraroo permite companiilor să stabilească prețurile pentru serviciile furnizate pe baza experienței sau seniorității angajaților implicați sau pe baza alocărilor nominale ale acestora în cadrul proiectelor. Această funcționalitate oferă flexibilitate în determinarea costurilor și tarifelor în funcție de nivelul de experiență sau de resursele alocate specific în cadrul fiecărui proiect sau serviciu.
Tarifare pe Praguri de Volum, în timp sau pe Cantitate Rezultate
DetaliiOraroo permite companiilor să stabilească prețurile serviciilor lor pe baza unor praguri de volum de efort, sau a cantității de rezultate obținute, înregistrate într-o anumită perioadă de timp în cadrul proiectelor sau serviciilor prestate. Această funcționalitate oferă flexibilitate în calculul costurilor și tarifelor în funcție de nivelul de activitate, timpul alocat sau realizările concrete în fiecare situație specifică
Tarifare Specială Ore Suplimentare
DetaliiOraroo permite companiilor să stabilească tarife diferite pentru orele suplimentare lucrate de angajați în afara programului lor obișnuit. Acest lucru permite companiei să gestioneze și să compenseze orele suplimentare într-un mod corect și transparent, luând în considerare politica internă și legislația în vigoare.
Gestiune Condiții Speciale Negociate pe Contract
DetaliiOraroo permite companiilor să înregistreze și să monitorizeze condițiile speciale negociate și incluse în contractele cu clienții. Aceasta asigură o gestionare precisă a tuturor acordurilor și a înțelegerilor speciale care pot afecta tarifele, programul sau alte aspecte ale serviciilor furnizate, oferind transparență și control asupra acestor detalii contractuale.
Monitorizare Flux de Oferte/Contracte
DetaliiOraroo permite companiilor să urmărească și să gestioneze procesul de creare, revizuire și aprobare a ofertelor și contractelor. Aceasta oferă vizibilitate asupra stadiului fiecărei oferte sau contract, ajutând la gestionarea eficientă a întregului flux de lucru, de la inițierea documentelor până la semnarea și implementarea lor.
Generare Documente Contracte/Oferte pe bază de Model: DOC sau PPT
DetaliiOraroo permite companiilor să creeze automat documente de contract sau ofertă, utilizând modele predefinite, în formatele PDF, MS Word (DOC) sau PowerPoint (PPT). Acest lucru facilitează procesul de generare și personalizare a documentelor în conformitate cu specificațiile contractuale sau cerințele ofertei, economisind timp și asigurând uniformitate în structura, formatul și conținutul documentelor transmise către clienți.
Facturare Contracte (cu Opțiunea Facturare)
Facturi Fiscale sau Proforma
DetaliiOraroo permite companiilor să genereze facturi fiscale sau proforme pentru serviciile furnizate în cadrul contractelor. Aceasta asigură evidența financiară corectă și respectarea regulilor fiscale, permițând companiei să factureze clienții pentru servicii prestate și să monitorizeze veniturile și plățile corespunzătoare într-un mod eficient.
Facturare Manuală sau Programată Automat
DetaliiOraroo oferă companiilor opțiunea de a genera facturi manual, atunci când este necesar, sau de a seta un program automat care să genereze facturi în mod regulat în funcție de acordurile contractuale sau termenele de prestare a serviciilor. Acest lucru permite o gestionare flexibilă a procesului de facturare, optimizând efortul manual și asigurând o urmărire precisă a ciclurilor de facturare.
Flux Revizuire/Aprobare Facturi
DetaliiOraroo permite companiilor să creeze un proces structurat prin care facturile generate sunt supuse unei revizuiri și aprobări înainte de a fi trimise clienților. Această funcționalitate asigură că fiecare factură este verificată cu atenție din punct de vedere comercial și aprobată conform regulilor fiscale și politicilor companiei, garantând acuratețea și corectitudinea acestora înainte de a fi emise.
Gestiune Serii Multiple Facturi
DetaliiOraroo permite companiilor să urmărească și să gestioneze multiple serii de numere pentru facturile emise. Acest lucru este util în situațiile în care compania operează în mai multe locații sau divizii, sau când trebuie să respecte cerințele fiscale și legale specifice pentru diferitele regiuni sau țări în care activează. Acestă funcționalitate asigură o gestionare eficientă și conformă a numerelor de facturi.
Conversie Valutară la Facturare, cu Preluare Automată de Curs BNR/ECB
DetaliiOraroo permite permite companiilor să convertească automat sumele facturate în diferite valute în funcție de cursurile de schimb oficiale preluate de la Banca Națională a României (BNR) sau de la Banca Centrală Europeană (ECB). Aceasta facilitează procesul de facturare pentru clienții internaționali și asigură că sumele facturate sunt actualizate în mod corect și conform regulilor valutare în vigoare.
Anulare sau Stornare Facturi
DetaliiOraroo permite companiilor să revină asupra unei facturi calculate și să o anuleze sau să o storneze în cazul în care au fost identificate erori sau necesită ajustări. Acest proces permite o gestionare precisă a situațiilor în care facturile trebuie corectate sau anulate pentru a evita neînțelegerile cu clienții și pentru a menține o evidență financiară corectă și transparentă.
Facturi Avans și Stornare Progresivă Avans la Facturare Servicii
DetaliiOraroo permite companiilor să emită facturi de avans clienților pentru serviciile ce urmează a fi prestate. Apoi, pe măsură ce serviciile sunt furnizate, avansurile pot fi stornate treptat și deduse din facturile ulterioare, asigurând corectitudinea și claritatea înregistrărilor financiare și evitând dubla facturare. Această caracteristică facilitează gestionarea avansurilor și a facturării progresive pentru serviciile prestate pe parcursul unui proiect sau contract.
Modele Personalizate Facturi, per Companie sau Contract
DetaliiOraroo permite companiilor să creeze și să gestioneze propriile șabloane personalizate pentru facturi, adaptate nevoilor specifice ale fiecărei companii sau contract. Acest lucru oferă flexibilitate în designul și conținutul facturilor, permițând companiei să transmită informații relevante și să respecte cerințele legale sau contractuale pentru fiecare situație în parte.
Transmitere Automată Facturi către Clienți prin Email
DetaliiOraroo permite companiilor să trimită automat facturile către clienții lor prin email, la finalul procesului de revizuire și aprobare. Acest proces automatizat asigură livrarea rapidă și eficientă a facturilor către destinatari.
Câmpuri Personalizate
La nivel de Angajat sau Unitate Organizațională
DetaliiOraroo permite companiilor să adauge câmpuri suplimentare, personalizate, în profilurile angajaților sau în datele unităților organizaționale. Aceasta oferă flexibilitate în gestionarea și înregistrarea datelor specifice ale angajaților sau departamentelor, permițând companiei să adapteze platforma de gestionare a muncii pentru a se potrivi nevoilor și politicilor sale interne.
La nivel de Proiect, Client sau Alocări pe Proiect
DetaliiOraroo permite companiilor să adauge câmpuri de informații personalizate în profilurile proiectelor, clienților sau alocărilor pe proiect. Acest lucru oferă flexibilitate în gestionarea și înregistrarea datelor specifice pentru fiecare proiect, client sau alocare, permițând companiei să adapteze platforma de gestionare a muncii pentru a se potrivi nevoilor și cerințelor specifice ale fiecărei situații.
Text, Număr, Dată, Bifă sau Listă de Valori
DetaliiOraroo permite companiilor să creeze și să gestioneze câmpuri personalizate în diferite formate, cum ar fi câmpuri de text, numere, date, bifă sau liste de valori. Aceste câmpuri personalizate pot fi utilizate pentru a înregistra informații specifice în profilurile angajaților, proiectelor, clienților sau în alte date relevante pentru companie, permițând o adaptare flexibilă a platformei de gestionare a muncii la nevoile și cerințele specifice ale companiei.
Filtrare în Liste
DetaliiOraroo permite utilizatorilor să efectueze căutări rapide și eficiente în baza de date a companiei utilizând informațiile stocate în câmpurile personalizate. Aceasta facilitează găsirea și accesarea rapidă a datelor relevante în funcție de criteriile specifice definite în câmpurile personalizate, contribuind la eficiența și productivitatea procesului de gestionare a muncii.
Includere în Export XLS
DetaliiOraroo extinde fișierele de export în format Microsoft Excel (XLS) cu informațiile din câmpurile personalizate. Aceasta oferă o flexibilitate suplimentară în gestionarea și analizarea datelor, permițând utilizatorilor să personalizeze rapoartele și exporturile pentru a include informații specifice din câmpurile personalizate în funcție de nevoile lor.
Utilizare în integrări cu Sisteme Externe
DetaliiOraroo include valorile din campurile personalizate în interfețele cu alte sisteme externe cu care sunt integrate. Această flexibilitate în gestionarea datelor permite companiilor să sincronizeze și să împărtășească informații specifice stocate în câmpurile personalizate cu alte aplicații sau sisteme folosite în cadrul organizației, facilitând o colaborare mai eficientă și gestionarea datelor în timp real.
Fluxuri de Lucru Personalizate
Intrări/Ieșiri/Promovări Angajați
DetaliiOraroo permite companiilor să configureze și să automatizeze procesele specifice legate de gestionarea intrărilor, ieșirilor și promovărilor angajaților. Aceste fluxuri de lucru personalizate pot include pași, aprobări și notificări specificate de companie pentru a asigura că fiecare etapă a procesului este gestionată eficient și în conformitate cu politica și procedurile interne ale companiei.
Proiecte/Clienți noi sau Evenimente Ulterioare
DetaliiOraroo permite companiilor să creeze și să automatizeze fluxuri de lucru personalizate pentru gestionarea proceselor legate de inițierea de noi proiecte, adăugarea de noi clienți sau gestionarea evenimentelor ulterioare din cadrul proiectelor. Aceste fluxuri de lucru personalizate pot include pași, aprobări și notificări specifice pentru a asigura că fiecare proces este gestionat eficient și în conformitate cu politicile și procedurile interne ale companiei.
Task-uri Configurabile
DetaliiOraroo permite companiilor să creeze și să automatizeze fluxuri de lucru personalizate pentru gestionarea și urmărirea diferitelor sarcini și activități. Utilizatorii pot defini fluxuri de lucru specifice pentru diferite tipuri de task-uri, stabilind pași, aprobări, termene limită și notificări pentru a asigura că sarcinile sunt completate în mod eficient și conform planificării. Aceasta îmbunătățește gestionarea sarcinilor și contribuie la creșterea eficienței în cadrul organizației.
Alocări Task-uri: Individual sau pe bază de Rol
DetaliiOraroo permite companiilor să configureze și să automatizeze fluxuri de lucru pentru alocarea și urmărirea sarcinilor și activităților către angajați individual sau pe baza rolurilor acestora în platformă. Aceasta facilitează atribuirea și gestionarea sarcinilor în funcție de abilitățile și responsabilitățile fiecărui angajat sau rol, asigurând o distribuție eficientă a muncii în cadrul organizației.
Câmpuri de Date Vizibile/Modificabile
DetaliiOraroo permite companiilor să configureze fluxuri de lucru personalizate în care utilizatorii pot vizualiza și modifica câmpuri de date specifice în timpul procesului. Acest lucru oferă flexibilitate și control suplimentar în gestionarea și actualizarea informațiilor pe parcursul fluxurilor de lucru, asigurând că datele sunt actualizate în timp real și în conformitate cu cerințele procesului.
Task-uri Dependente sau Paralele
DetaliiOraroo permite companiilor să configureze și să automatizeze fluxuri de lucru care includ sarcini care pot fi efectuate în paralel sau care depind una de cealaltă. Aceasta asigură o gestionare eficientă a sarcinilor și a proceselor, permitând colaborarea între membrii echipei și stabilind ordinea corectă a sarcinilor în funcție de dependențele acestora, ceea ce contribuie la îmbunătățirea eficienței operaționale.
Alte Evenimente specifice Angajați
DetaliiOraroo permite companiilor să creeze și să automatizeze fluxuri de lucru personalizate pentru gestionarea altor evenimente sau acțiuni legate de angajați, cum ar fi expirarea actelor de identitate, finalizarea perioadei de probă sau împlinirea unui an în organizație. Aceasta oferă flexibilitate și adaptabilitate în gestionarea situațiilor unice sau specifice care pot apărea în cadrul organizației, asigurând că acestea sunt tratate în mod corespunzător și conform politicilor interne ale companiei.
Execuție Periodică
DetaliiOraroo permite companiilor să configureze și să automatizeze fluxuri de lucru pentru execuția periodică a anumitor activități sau sarcini. Aceste fluxuri de lucru sunt utile pentru gestionarea rutinelor și a sarcinilor care trebuie efectuate la intervale regulate, asigurând că acestea sunt completate în mod constant și eficient în cadrul organizației.
Export și Import Date
Export XLS pentru orice Set de Date
DetaliiOraroo permite utilizatorilor să extragă și să exporte toate datele la care au acces în platformă, în format Microsoft Excel (XLS). Aceasta oferă utilizatorilor flexibilitatea de a analiza și de a prelucra datele într-un format familiar și de a le utiliza în alte aplicații sau pentru rapoarte personalizate.
Import XLS pentru Seturile Principale de Date
DetaliiOraroo permite utilizatorilor să încarce datele, ce pot ajunge la volume semnificative, din fișiere Excel (XLS). Acest lucru facilitează importul și actualizarea rapidă a datelor esențiale, permițând utilizatorilor să mențină informațiile actualizate și să le sincronizeze cu alte surse de date externe.
Export Standardizat pentru Calcul Salarii
DetaliiOraroo permite utilizatorilor să extragă și să exporte datele relevante pentru calculul salariilor într-un format standardizat, care poate fi apoi utilizat în procesul de gestionare a salariilor și de raportare financiară. Aceasta facilitează procesul de calcul al salariilor și contribuie la asigurarea exactității și consistenței în gestionarea remunerației angajaților.
Export Customizat pentru Calcul Salarii
DetaliiOraroo oferă posibilitatea de a personaliza exportul datelor pentru calculul de salarii, pentru a se potrivi specificațiilor și cerințelor individuale ale companiilor, în ceea ce privește procesul de calcul al salariilor. Acest lucru permite flexibilitate în gestionarea detaliilor și a formatului datelor necesare pentru calculul salariilor angajaților, permițând companiilor să adapteze exportul în funcție de nevoile lor specifice.
Export Standardizat Anexe Timp Lucrat
DetaliiOraroo permite utilizatorilor să extragă și să exporte datele referitoare la timpul lucrat într-un format pregătit pentru a fi atașat la facturile emise către clienți. Aceasta facilitează procesul de facturare a serviciilor prestate de angajați și asigură că informațiile despre orele lucrate sunt prezentate într-un format corespunzător pentru facturare și clienți.
Șabloane Import XLS cu Mapare Valori Sistem Extern
DetaliiOraroo permite utilizatorilor să configureze și să creeze șabloane personalizate pentru importul datelor din fișiere Excel (XLS) provenite din surse externe. Aceasta include posibilitatea de a asigna și de a mapa valori din fișierele externe cu câmpurile și structura sistemului intern Oraroo, facilitând astfel procesul de import și integrare a datelor externe în platforma proprie.
API OData pentru integrare Oraroo cu alte sisteme ale Companiei
DetaliiCompaniile pot utiliza API-ul OData pentru a prelua date din Oraroo în alte sisteme, asigurând o comunicare eficientă și sincronizată între diferitele soluții software din cadrul organizatiei.
Pachet raportare avansată PowerBI
DetaliiAceastă opțiune furnizează un set puternic de instrumente de raportare, suplimentar celui existent în Oraroo, pentru a analiza datele și a extrage informații valoroase din platforma Oraroo, susținând procesele decizionale.
API dedicat pentru integrarea fluxurilor de lucru Oraroo cu sisteme externe
DetaliiAcest tip de API permite companiilor să integreze fluxurile de lucru din platforma Oraroo cu alte sisteme externe, facilitând inițierea acestora din exterior, precum și sincronizarea și automatizarea proceselor de lucru.